CLICO – bezpieczeństwo, sieci i zarządzanie

Od 1991 roku CLICO działa na polskim rynku jako największy specjalizowany dystrybutor z wartością dodaną. Koncentruje się na trzech obszarach: bezpieczeństwie, sieciach i zarządzaniu. Skutecznie wprowadza i promuje w Polsce i innych krajach Europy Środkowo-Wschodniej unikalne rozwiązania światowych liderów. 

Współpraca z Websense

Jako element strategii kompletnego portfolio rozwiązań cyberbezpieczeństwa, CLICO podjęło współpracę Websense, jak wcześniej nazywał się Forcepoint. Websense zyskała uznanie dzięki rozwiązaniom zarządzania dostępem pracowników do Internetu.

Wraz z popularyzacją Internetu oraz jego rozwojem, a w szczególności tym, co określamy mianem Web 2.0, Websense rozwijał swoje technologie, migrując od filtracji URL w stronę systemu chroniącego przed złośliwym kodem oraz innymi zagrożeniami web. Firma wprowadziła między innymi analizę zawartości i kategoryzację stron internetowych w czasie rzeczywistym, antywirus oraz inspekcję SSL. Mocną pozycję w ofercie stało się od tamtego czasu także rozwiązanie wykrywania incydentów zwane obecnie Forcepoint UEBA.

Forcepoint – większe możliwości Websense i wyjątkowy NGFW

W 2016 roku Websense przejęła rozwiązania StoneSoft (McAfee Next Generation Firewall) oraz Sidewinder (McAfee Firewall Enterprise) od Intel Security i zmieniła nazwę na Forcepoint.

Technologie StoneSoft oraz Sidewinder zostały połączone, tworząc wyjątkową zaporę sieciową nowej generacji Forcepoint NGFW. Spośród wielu wyróżniających cech tego rozwiązania należy wymienić architekturę nastawioną na wykrywanie prób omijania zabezpieczeń, zaawansowane równoważenie obciążania urządzeń pracujących w klastrze, jak i tuneli VPN, oraz najbardziej rozbudowaną konsolę centralnego zarządzania umożliwiającą konfigurację i kontrolę pracy tysięcy urządzeń. Forcepoint zapewnia także doskonałe zabezpieczenie sieci SD-WAN, łączących odległe geograficznie oddziały firm.