W komunikacji firmowej liczą się wydajność łączy, bezawaryjność, bezpieczeństwo i niskie koszty. Korzystaj z najnowszych technologii, aby optymalizować nakłady i zapewnić pracownikom najwyższą jakość komunikacji. Poznaj i porównaj możliwości MPLS, SD-WAN i rozwiązań hybrydowych.

Forcepoint komunikacja VPN - SD-WAN kontra MPLS

MPLS – wysokie koszty, niska elastyczność

Dedykowane łącza internetowe, stanowiły kilka lat temu podstawę komunikacji wielu przedsiębiorstw i instytucji rozproszonych. Wynikało to z mniejszej dostępności operatorów Internetowych. Takie rozwiązanie pociąga jednak za sobą duże koszty instalacji i eksploatacji. 

Lokalna bezpieczna brama internetowa z łącznością MPLS z oddziału firmy

Dzisiaj, w czasach kiedy praktycznie w każdej lokalizacji mamy dostęp do kilku dostawców Internetu, rozwiązaniem znacznie tańszym jest skorzystanie z połączeń VPN. Dzięki technologii zastosowanej w rozwiązaniach Forcepoint mamy możliwość rezygnacji z MPLS przy jednoczesnym zwiększeniu wydajności, stabilności i elastyczności. Ponadto ważnym elementem w przypadku połączeń VPN jest fakt, że połączenia takie domyślnie są szyfrowane. Korzystanie z nieszyfrowanych połączeń MPLS naraża dane firmy na podsłuchanie, a reputację firmy na straty.

SD-WAN – oszczędnie, bezawaryjnie, bezpiecznie

Możliwość skorzystania z różnych dostawców Internetu spowodowała zmianę w sposobie myślenia o sieciach WAN. Rozwiązania Forcepoint pozwalają na korzystanie z wielu łączy internetowych w tym samym czasie w technologii VPN zapewniając niespotykaną dotychczas stabilność i elastyczność połączeń. 

Technologia SD-WAN obniża koszty działania podnosząc oferowane przez VPN możliwości. Dane przesyłane są szybciej i sprawniej, a dzięki szyfrowaniu połączeń są zabezpieczone przed ewentualnymi próbami ingerencji w nie czy wykradzenia danych. Wykorzystanie zaawansowanej technologii Forcepoint pozwala na automatyczną optymalizację połączeń. 

Figure 2 – Local Internet breakout with VPN-assisted Cloud Secure Web Gateway

Wykorzystanie wielu łączy internetowych w ramach połączeń VPN daje gwarancje bezawaryjnej komunikacji przez dynamiczne zastępowanie kanału przez inne łącze oraz optymalną przepustowość w zależności od tego czy określony typ ruchu wymaga reakcji w czasie rzeczywistym czy najwyższej jakości. 

Rozwiązanie hybrydowe – VPN i twarde łącze

Organizacja, która już zainwestowała w bramę lokalną, może użyć tego modelu do usunięcia kosztów MPLS, zachowując pierwotną inwestycję. Lub może to być naturalny krok w kierunku migracji do modelu tylko w chmurze. Wreszcie działy IT, które mają poważne powody, by posiadać i zarządzać danymi raportowania lub konfiguracji ze względów zgodności, mogą również wybrać tę ścieżkę, nawet w dłuższej perspektywie.

Hybrydowe zabezpieczenie sieci z ochroną oddziału wspieraną przez VPN

Płynność biznesu – mechanizm QoS w VPN

Zadania wykonywane przez pracowników mają swoje priorytety. Dlatego warto pamiętać o tym, aby działanie sieci wspierało ich w codziennych obowiązkach. Sterowanie ruchem za pomocą mechanizmu QoS (ang. Quality of Service) jest od wielu lat wykorzystywane dla zapewnienia działania najbardziej krytycznych usług w sieci. 

Korzyści SD-WAN 

Wiele firm lub agencji rządowych dąży do SD-WAN, aby zmniejszyć lub wyeliminować swoją zależność od wolnych, kosztownych linii MPLS. To jednak dopiero początek tego, co SD-WAN może zrobić dla organizacji.

Niższe koszty łączności

SD-WAN zmniejsza bieżące koszty operacyjne, dzięki przejściu z drogich linii MPLS na ogólnodostępne szerokopasmowe takie jak światłowód, kabel, DSL, a nawet technologie mobilne.

Wyższa wydajność aplikacji w chmurze

Dzięki SD-WAN nowe i szybkie linie można łatwo dodawać do witryn wymagających większej pojemności. Łącząc strony bezpośrednio z Internetem, SD-WAN usuwa wąskie gardła i opóźnienia, które są powszechne w starszych sieciach WAN.

Niska awaryjność

Tradycyjne środowiska WAN zwykle mają pojedyncze łącze sieciowe przechodzące w każdą lokalizację.do każdej lokalizacji. Dzięki SD-WAN można używać wielu łączy od różnych dostawców usług internetowych, eliminując jeden punkt awarii, który mógłby doprowadzić do tego, że sieć w oddziale przestanie działać.

Szybki rozwój sieci

Gdy otwierasz nowe oddziały, czas to pieniądz. SD-WAN umożliwia szybką konfigurację niezawodnych i bezpiecznych sieci, przy użyciu dowolnego dostawcy usług internetowych, który jest najbardziej odpowiedni dla danej lokalizacji.

Zoptymalizowane wykorzystanie zasobów

SD-WAN umożliwia inteligentne przypisanie kluczowych aplikacji do różnych łączy, w tym linii wewnętrznych, a także Internetu, przypisując każdemu z nich różne gwarancje jakości usługi (QoS). Pozwala to zastosować odpowiednie zasoby w każdej sytuacji, aby zmaksymalizować wydajność i produktywność przy jednoczesnym zminimalizowaniu kosztów.

Pracuj gdziekolwiek

Dowiedz się, jak dostosować swoją strategię bezpieczeństwa do zmieniających się warunków i coraz częstszej pracy poza siedzibami firmy. Przeczytaj, jak Forcepoint wspiera pracę zdalną.