Centralne zarządzania bezpieczeństwem Forcepoint, czyli Forcepoint NGFW Security Management Center, pozwala na ujednolicone, scentralizowane administrowanie zaporami nowej generacji Forcepoint. Forcepoint SMC działa na wszystkich platformach – fizycznych, wirtualnych lub chmurowych – w rozbudowanych i rozproszonych geograficznie środowiskach.

Centralne zarządzanie bezpieczeństwem organizacji z Forcepoint NGFW Security Management Center (SMC)

Automatyzacja dla obniżenia kosztów

Zapora nowej generacji Forcepoint (NGFW) została zaprojektowana specjalnie do scentralizowanej administracji w sieciach rozproszonych. Za pomocą Forcepoint NGFW Security Management Center (SMC) możesz konfigurować, monitorować i aktualizować do 2000 urządzeń Forcepoint NGFW z jednego panelu. Dotyczy to zarówno urządzeń fizycznych, wirtualnych i chmurowych.

SMC ułatwia mapowanie procesów biznesowych w zautomatyzowane kontrole bezpieczeństwa. Kontrole skutecznie integrują konfigurację VPN, IPS, SD-WAN, krytycznych serwerów proxy aplikacji i innych funkcji bezpieczeństwa. Możesz dokonać aktualizacji polityk w ciągu kilku sekund i wdrożyć je w całym przedsiębiorstwie lub sieci rządowej za pomocą jednego kliknięcia.

Forcepoint NGFW Security Management Center - zrzut ekranu

Łatwe wdrożenia w rozproszonych sieciach

Przy wyborze rozwiązań do zarządzania bezpieczeństwem, bardzo ważna jest łatwość i szybkość ich obsługi. Duże sieci wymagają zespołu złożonego z projektantów, wdrożeniowców, administratorów, testerów, analityków czy techników. Zapewniają oni ciągłość działania oraz optymalną konfigurację środowiska. Duże zespoły pociągają za sobą ogromne koszty. Jednak niekiedy różne role mogą spoczywać na tych samych osobach, o ile mają one do dyspozycji narzędzia automatyzujące działania. Dlatego przy wyborze rozwiązań dla sieci tak ważne jest, jak wygląda ich obsługa po zakończeniu procesu wdrożenia.

Rozwiązania Forcepoint dzięki scentralizowanemu zarządzaniu umożliwiają szybkie wdrożenie wielooddziałowych środowisk. Mechanizm zero touch deployment zapewnia rozbudowę środowiska w niespotykanym dotychczas tempie. Po zaplanowaniu, wdrożenie kolejnych lokalizacji jest liczone w sekundach, a utrzymanie spójnej polityki jest zautomatyzowane do maksimum. 

Szybkie wdrażanie procesów biznesowych

Centralne zarządzanie bezpieczeństwem Forcepoint pozwala zastąpić statyczne reguły zapory dynamicznymi, wysokopoziomowymi inteligentnymi zasadami. Wdrażają one procesy biznesowe w znany sposób, przy wykorzystaniu kategorii użytkowników, organizacji, aplikacji, usług, lokalizacji, działania i wielu innych. Dzięki Forcepoint SMC stworzysz grupy różnych typów i będziesz używać ich w ramach polityk, aby zastąpić zakodowane wartości zrozumiałymi nazwami, które można aktualizować z jednego miejsca. Forcepoint SMC umożliwi ponowne wykorzystywanie polityk (w całej sieci) za pomocą zaawansowanych technik, takich jak dziedziczenie hierarchiczne i polityki podrzędne.

360-stopniowy wgląd w sieć firmy

Forcepoint SMC zapewnia 360-stopniowy wgląd w sieci przedsiębiorstwa. Gromadzi informacje o zarządzaniu zdarzeniami i monitorowaniu statusów z Forcepoint NGFW, punktów końcowych i innych firm, umożliwiając przeprowadzanie interaktywnych analiz i sporządzanie szczegółowych raportów. Dzięki integracji dzienników zdarzeń z nawet 2000 maszyn jednocześnie, administratorzy otrzymują pełny w wydajność sieci. Zespoły odpowiedzialne za reagowanie na incydenty mogą szybko reagować na czyhające zagrożenia.

SMC

Duży wybór platform i konkretnych modeli gwarantuje dopasowanie wydajności do nawet najbardziej wymagających środowisk. Niezależnie czy zabezpieczona ma być główna serwerownia, mały oddział czy centrum obliczeniowe w chmurze, wszystkie firewalle korzystają z centralnie dystrybuowanych polityk.

Zalety Forcepoint NGFW SMC