SD-WAN Forcepoint uzyskał 100% punktów pod względem bezpieczeństwa i sprostał wszystkim wyzwaniom operacyjnym sieci SD-WAN w grupowym badaniu przeprowadzonym przez firmę NSS Labs. SD-WAN Forcepoint należy do nielicznych rozwiązań rekomendowanych przez NSS Labs.

NSS Labs przeprowadziła symulację sieci przedsiębiorstwa, które dysponuje oddziałami połączonymi z centrum przetwarzania danych za pośrednictwem dwóch łączy. Były nimi:

W trakcie realizacji badania sprawdzono wybranych dostawców, testując wydajność ich rozwiązań, jakość wideo i VOIP oraz skuteczność zabezpieczeń.

Rozwiązanie Forcepoint NGFW sprawdziło się we wszystkich przypadkach i zapewniło wszystkie możliwości operacyjne rekomendowane przez NSS Labs jako niezbędne do działania sieci SD-WAN. Nasze rozwiązanie uzyskało także 100% punktów we wszystkich testach bezpieczeństwa, blokując wszystkie techniki omijania zabezpieczeń (ataki typu evasion).

„Forcepoint to jeden z niewielu dostawców, którzy sprostali wszystkim przypadkom zastosowania oraz zapewnili wszystkie niezbędne możliwości i zabezpieczenia w swoim rozwiązaniu SD-WAN. Ich oferta powinna znaleźć się na krótkiej liście wyboru każdej organizacji, która pragnie połączyć w jedną całość i chronić rozproszone przedsiębiorstwo”.

Vikram Phatak, dyrektor generalny firmy NSS Labs

Przeczytaj raport i dowiedz się w jaki sposób rozwiązanie Forcepoint SD-WAN zapewnia skalowalność i bezpieczeństwo w sieciach enterprise.

Przeczytaj też wyniki testu rozwiązań NGFW za rok 2018 przeprowadzonego przez NSS Labs, w którym zapora Forcepoint NGFW uzyskała najwyższy wynik pod względem skuteczności zabezpieczeń.

Raport NSS Labs o SD-WAN